ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
13-12-2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา และสาขาบางละมุง
  ขอบเขตการจ้างงาน.pdf เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา และสาขาบางละมุง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-12-2564 - 20-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
21-12-2564 - 21-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
22-12-2564
08-12-2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
  ขอบเขตการจ้างงาน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-12-2564 - 20-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
21-12-2564 - 21-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
22-12-2564