ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
20-03-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-03-2566 - 28-03-2566
( 11:09 - 11:09 )
21-03-2566 - 28-03-2566
( 11:09 - 11:09 )
28-03-2566
20-02-2566 ประกวดราคาจ้างทำรักษาความสะอาด ประจำปี2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-02-2566 - 27-02-2566
( 08:30 - 16:30 )
28-02-2566 - 28-02-2566
( 08:30 - 16:30 )
01-03-2566
07-12-2565 ประกวดราคาจ้างทำรักษาความสะอาด ประจำปี2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-12-2565 - 16-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
07-12-2565 - 16-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
19-12-2565
24-11-2564 ประกวดราคาจ้างทำรักษาความสะอาด ประจำปี2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-11-2564 - 24-11-2564
( )
02-12-2564 - 02-12-2564
( - 00:00 )
03-12-2564