ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
24-11-2564 ประกวดราคาจ้างทำรักษาความสะอาด ประจำปี2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-11-2564 - 24-11-2564
( )
02-12-2564 - 02-12-2564
( - 00:00 )
03-12-2564