สำนักงานประกันสังคม ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันในช่วงเชิ้อโควิด-2019 ระบาด

25 ธันวาคม 2563

       สำนักงานประกันสังคม ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันในช่วงเชิ้อโควิด-2019ระบาด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน เปิดการให้บริการ แต่ปรับเปลี่ยนการให้บริการของสำนักงานฯในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นพื้นที่สีแดง ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และหลายพื้นที่

        ดังนั้นมาตราการให้บริการจึงจำกัดในเรื่องของการติดต่อเผชิญหน้า ถ้าจำเป็นมารับบริการขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณะสุขและศูนย์ควบคุมเชื้อโควิด2019 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในขณะนี้ และอีกช่องทางสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกปลอดภัย จากเชื้อโควิด-2019 แน่นอน..เราต้องผ่านวกฤตนี้ไปด้วยกัน

"ร่วมมือกัน หยุดเชื้อ...ช่วยชาติ"

สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปีได้