รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปีเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

03 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปีเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการ

ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564