การเยี่ยมให้กำลังใจคนงานไทย ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส

10 มิถุนายน 2565