โครงการจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม (Knowledge Management )

27 มิถุนายน 2565

       วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม (Knowledge Management ) เรื่อง การสื่อสารในยุค Digital เพื่อรองรับบริการในสังคม Digital ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบนโดยมีวิทยากรภายนอกบรรยายเรื่องการเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆด้วยระบบ e-service และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทาง social media รวมทั้งการโพสต์อย่างไรไม่ให้ผิด PDPA