ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
QRcode LINE สถานประกอบการ...ต่างด้าว
การเปิดบริการ ​ช่องทางการติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
การเปิดบริการ ​ช่องทางการติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2565
โครงการจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคม (Knowledge Management )
การเยี่ยมให้กำลังใจคนงานไทย ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
การประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565
ประกันสังคมมาตรา 40 ปรับค่าทำศพ
ข่าว : ย้ำผู้ประกันตน ม33 อย่าลืมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 21 ก.พ.นี้ และเตือนด่วน! อย่าหลงกลให้ระวังช่องทางมิจฉาชีพปลอมทั้งเว็บและแอพพลิเคชั่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปี เพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564
รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปีเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครเชิญนายจ้างร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เชิงรุกในสถานประกอบการ
สำนักงานประกันสังคม เตรียมความพร้อม ปรับเพิ่ม ค่าคลอดบุตร ฝากครรภ์ สงเคราะห์บุตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประกันตน
สำนักงานประกันสังคม เตรียมความพร้อม ลดอัตราเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน
สำนักงานประกันสังคม ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันในช่วงเชิ้อโควิด-2019 ระบาด
เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร และสาขากระทุ่มแบน ปลอดเชื้อ COVID-19
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน
 1 2 >