ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
QRcode LINE สถานประกอบการ...ต่างด้าว
การเปิดบริการ ​ช่องทางการติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
การเปิดบริการ ​ช่องทางการติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
ประกันสังคมมาตรา 40 ปรับค่าทำศพ
ข่าว : ย้ำผู้ประกันตน ม33 อย่าลืมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 21 ก.พ.นี้ และเตือนด่วน! อย่าหลงกลให้ระวังช่องทางมิจฉาชีพปลอมทั้งเว็บและแอพพลิเคชั่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปี เพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564
รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปีเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครเชิญนายจ้างร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เชิงรุกในสถานประกอบการ
สำนักงานประกันสังคม เตรียมความพร้อม ปรับเพิ่ม ค่าคลอดบุตร ฝากครรภ์ สงเคราะห์บุตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประกันตน
สำนักงานประกันสังคม เตรียมความพร้อม ลดอัตราเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน
สำนักงานประกันสังคม ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันในช่วงเชิ้อโควิด-2019 ระบาด
เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร และสาขากระทุ่มแบน ปลอดเชื้อ COVID-19
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน
ช่องทางการติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดมาตรการเตรียมรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกันตนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 ในจังหวัดสมุทรสาคร
การให้บริการแก่ผู้ประกันตนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 ในจังหวัดสมุทรสาคร
ประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกันตนควรรู้ ! ปี 2563 .ใช้สิทธิ์หรือยัง
ประกาศ : แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)