ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564
(สำนักงานประกันสังคม) การเตรียมตัว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ข่าว : ผู้ประกันตน เฮ!! ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบ 3 เดือน
ข่าว : ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมโรงงาน ตามโครงการ “Factory Sandbox”
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 งวด 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าว : รมว.เฮ้ง ลั่น พร้อมจ่ายเงินเยียวยาตามไทม์ไลน์
ข่าว : โชว์ผลงานโดดเด่นด้านประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ปี 64 จาก สำนักงาน ก.พ.ร.
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงาน หรือเปลี่ยนงาน รีบยื่นเรื่องขอรับสิทธิบุตรคนเดิมอย่างต่อเนื่อง รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
สปส.อำนวยความสะดวกแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate)
ข่าว : ลุยตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ “Factory Sandbox” ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ข่าว : พร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบกรณีรัฐสั่งปิดกิจการ สามารถยื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยได้
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 กลุ่มตกหล่นในพื้นที่ 29 จังหวัด ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 รับเงินเยียวยาแล้วกว่า 5.5 ล้านคน กลุ่มตกหล่น ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ด่วน
ข่าว : แรงงานอิสระ ม.39, 40 ใน 13 จังหวัด ได้เฮ ! อีกรอบ ครม.เห็นชอบปรับกรอบเยียวยา เพิ่ม 4.4 หมื่นล้าน พร้อมรับสิทธิเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน 5,000 บาท
ข่าว : สปส.เผย แรงงานอิสระ ม.40 รับเงินเยียวยาแล้วกว่า 4 ล้านคน กลุ่มตกหล่น ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ด่วน!
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตนปี 2564 ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564
ข่าว : เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี้
ข่าว : โชว์ผลการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม ช่วงโควิด -19 อย่างมั่นใจ พร้อมเตรียมแผนรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน แม้เกิดวิกฤตทุกกรณี
ข่าว : ขยายกรอบวงเงินโครงการสินเชื่อฯ ช่วยเหลือสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
 1 2 3 >  Last ›