ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายมานพ มีจะกิน
นักวิชการแรงงานชำนาญการ