เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 5 (กรุงเทพ/ปริมณฑล) ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

17 ธันวาคม 2563