ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

12 พฤศจิกายน 2563

ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป