ช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผ่าน Application ShopeePay กับ สปส.ร้อยเอ็ด