การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ตุลาคม 2565