ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุม จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 -70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 -70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 -70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงาน ผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 -70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนในเขต ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าว : วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ นางอาพันตรี ชาพรหมมา นักวิชาการประกันสังคม 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวสุทธิกานต์ บุญสูตร ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2565
ข่าว : วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ แก่ประชาชนในเขต หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ ณ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจสถานประกอบการ และเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ณ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจสถานประกอบการ และเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ณ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (THAI NATION FLAG DAY) ประจำปี 2565
ข่าว : วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดออกตรวจสถานประกอบการ และเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ณ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 1 2 3 >  Last ›