การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2565