ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
25-01-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ.pdf ราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-01-2566 - 31-01-2566
( 08:30 - 16:30 )
01-02-2566 - 01-02-2566
( 08:30 - 16:30 )
02-02-2566
24-01-2566 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor 1-10.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-01-2566 - 07-02-2566
( )
08-02-2566 - 08-02-2566
( 08:30 - 16:30 )
09-01-2566
24-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-01-2566 - 31-01-2566
( )
01-02-2566 - 01-02-2566
( 08:30 - 16:30 )
02-02-2566
16-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เครื่องปรับอากาศ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-01-2566 - 23-01-2566
( )
24-01-2566 - 24-01-2566
( 08:30 - 16:30 )
25-01-2566
13-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-01-2566 - 22-01-2566
( )
23-01-2566 - 23-01-2566
( 08:30 - 16:30 )
24-01-2566
06-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-01-2566 - 15-01-2566
( )
16-01-2566 - 16-01-2566
( 08:30 - 16:30 )
17-01-2566
06-12-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2566
  TOR รักษาความสะอาดพื้นที่ 12.pdf บก06.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2565 - 14-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
15-12-2565 - 15-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
16-12-2565
01-12-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2566 ด้วยวิธี (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา.pdf TOR.pdf ราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2565 - 09-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2565 - 13-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
14-12-2565
29-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอบเขตของงาน.pdf ราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2565 - 07-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-12-2565 - 08-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
09-12-2565
28-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอบแขตของงาน.pdf ราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-11-2565 - 06-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
07-12-2565 - 07-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
08-12-2565
28-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ประจำปี 2566ด้วยวิธี (e-bidding)
  จ้างเหมารักษาความสะอาดเขตพื้นที่ 9 ประจำปี 2566.pdf จ้างเหมารักษาความสะอาดเขตพื้นที่ 9 ประจำปี 2566.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-11-2565 - 08-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
09-12-2565 - 09-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2565
22-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๑
  เอกสารการประกวดราคา.pdf ราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-11-2565 - 30-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
01-12-2565 - 01-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
02-12-2565
21-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2.pdf ขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2.pdf ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-11-2565 - 24-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
25-11-2565 - 25-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-11-2565
21-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ด้วยวิธี e-bidding
  ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ด้วยวิธี e-bidding.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-11-2565 - 28-11-2565
( )
29-11-2565 - 29-11-2565
( - 00:00 )
30-11-2565
14-11-2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างทำความสะอาดฯ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-11-2565 - 23-11-2565
( )
24-11-2565 - 24-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
25-11-2565
11-11-2565 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-11-2565 - 20-11-2565
( )
21-11-2565 - 21-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
22-11-2565
11-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รปภ..pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-11-2565 - 27-11-2565
( )
28-11-2565 - 28-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2565
11-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รักษาความสะอาด.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-11-2565 - 27-11-2565
( )
28-11-2565 - 28-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2565
10-11-2565 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor cloud.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-11-2565 - 12-12-2565
( )
13-12-2565 - 13-12-2565
( 08:30 - 16:30 )
14-12-2565
09-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รักษาความสะอาดระยอง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-11-2565 - 21-11-2565
( )
22-11-2565 - 22-11-2565
( 08:30 - 16:30 )
23-11-2565
 1 2 3 >  Last ›