ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
27-01-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 24 รายการ 39 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-2566 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศรายปี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2566 ซื้อหนังสือด้านกฎหมาย จำนวน 17 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2566 จ้างโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-2566 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กล 9060 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ 45 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์สายสัญญาณ จำนวน 15 รายการ
25-01-2566 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2715 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2566 จ้างซ่อมดาดฟ้าอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
24-01-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2566 จ้างทาสีรั้วเหล็ก ทาสีรั้วกำแพงปูน ทาสีเสารั้วด้านหน้า และล้างทำความสะอาดป้ายสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2566 จ้างทำความสะอาดและทาสีคราบสกปรกจากเขม่าควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2566 จ้างซ่อม Booster Pump อาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›