โครงการ Rebuilding Better : Fostering Business Resilience Post-COVID-19 Project ของประเทศไทย

16 มิถุนายน 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Rebuilding Better : Fostering Business Resilience Post-COVID-19 Project ของประเทศไทย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/meetin...