สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองและสาขาปลวกแดงได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33

09 กรกฏาคม 2564