ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แก่แรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา ย้ำ! ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
ตรวจหาโควิด - 19 ฟรี สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33,39,40 ที่มีความเสียงสูง ในจังหวัดระยอง
การจัดตั้งศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน
เตือน นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเพื่อนำรายชื่อแจ้งเข้าอบรม
​สำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียน โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน
เช็ค 5 ขั้นตอน ลงทะเบียนสิทธิว่างงาน
ข่าว : ประกันสังคม ย้ำขั้นตอนนายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากผลกระทบโควิด-19
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564
สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด สาขา
ข่าว : เลขาประกันสังคมแจ้งการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 พร้อมให้บริการวันจันทร์ที่ 4 มกราคม นี้
ข่าว : เริ่มแล้ว 1 ม.ค. 64 เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็น 800 บาท
ข่าว : ผู้ประกันตนอุ้มท้อง ประกันสังคมเพิ่มค่าตรวจและฝากครรภ์ 1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท
ข่าว : สวัสดีปีใหม่ 1 มกรา 64 ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือน
ข่าว : เลขาประกันสังคมเร่งเครื่อง กฎกระทรวงออกแล้วพร้อมจ่ายว่างงานจากเหตุโควิด และลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 ม.39
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
KICK OFF HELTHY THAILAND เพื่อผู้ประกันตน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก โดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่ง ประกันสังคมดูแลลูกจ้างโรงงานเฟอร์นิเจอร์ หยุดกิจการชั่วคราวเหตุเพลิงไหม้ จ.ระยอง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563
 < 1 2 3 >