ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวสมสวย มีดี
รองผู้อำนวยการประกันสังคม