ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายสมชาย ใจดี
ผอ.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด