แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
26-10-2565 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโครงการค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
26-10-2565 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
26-10-2565 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโครงการค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดของอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
26-10-2565 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโครงการค่าเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
26-10-2565 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโครงการค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง