ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
10-11-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-08-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาสีพื้นบริเวณที่จอดรถผู้พิการ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-08-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-08-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมาบำรุงทรัพย์สินรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กธ ๘๗๖๘ รย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินรถยนต์สำนักงาน เลขทะเบียน กอ ๑๔๕ รย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานประกันสังคม ทะเบียนรถ กธ ๘๒๑๘ รย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ สาขาปลวกแดง (สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑๒ เครื่อง สาขาปลวกแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฟฟ้า และเปลี่ยนลำโพงเสียตามสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่น้ายจ้าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-07-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-06-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสารพร้อมรถยนต์ให้เช่า และทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-06-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสารพร้อมรถยนต์ และทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-06-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กอ ๓๒๕๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-06-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินสำนักงาน (ปั๊มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-06-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน นข ๔๕๖๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 >