ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
(สำนักงานประกันสังคม) การเตรียมตัว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19
ประกันสังคมจังหวัดระยองให้สำภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองและสาขาปลวกแดงได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองดำเนินโครงการฉีดซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2564
ประกันสังคมจังหวัดระยอง ร่วมออกตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
โครงการ Rebuilding Better : Fostering Business Resilience Post-COVID-19 Project ของประเทศไทย
ข่าว : ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 ที่ บ.โรงงานฟุตบอลไทย เผย 6 วัน ฉีดไปแล้วกว่า 2.3 แสนคน เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ลูกจ้างในโรงงาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
​แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
การรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน
แจง ไม่รับ Walk In ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ย้ำ! ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e service และได้รับแจ้งนัดฉีดวัคซีนจากนายจ้างเท่านั้น
ประกันสังคมจังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก
ข่าว : ประกันสังคมลดเงินสมทบช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน กระทบโควิด-19 นายจ้าง ผู้ประกันตนม.33 ร้อยละ 2.5 - ม.39 เหลือเดือนละ 216 เริ่ม มิ.ย.- ส.ค. 64 นี้
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองขยายเวลาสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดเพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน
สถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง
ข่าว : ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากงาน ไร้กังวล กองทุนเงินทดแทน ให้การดูแลค่ารักษาพร้อมเงินทดแทนเต็มที่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
 1 2 3 >