สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-01-2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565
01-12-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 65
01-10-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน - ตุลาคม 65
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 65.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 65.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 65.pdf
01-07-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 65
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม65.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 65.pdf
01-06-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565
09-05-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565.pdf
01-01-2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 64
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 64.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 64.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 64.pdf
02-08-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 64
02-07-2564 สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2564
  เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน.pdf
08-06-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.64
05-05-2564 สขร.ประจำเดือนเมษายนปี 2564
10-04-2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 63.pdf สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนมีนาคมปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนเมษายนปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนสิงหาคมปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนกันยายน ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนตุลาคม ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนธันวาคมปี 2563.pdf
09-04-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.64.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ.64.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีค.64.pdf