สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
02-08-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 64
02-07-2564 สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2564
  เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน.pdf
08-06-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.64
05-05-2564 สขร.ประจำเดือนเมษายนปี 2564
10-04-2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 63.pdf สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนมีนาคมปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนเมษายนปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนสิงหาคมปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนกันยายน ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนตุลาคม ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563.pdf สขร.ประจำเดือนธันวาคมปี 2563.pdf
09-04-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.64.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ.64.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีค.64.pdf