ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าว : ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนช่วงวันหยุดสงกรานต์ 65 เจ็บป่วยฉุกเฉิน ติดโควิด-19
ข่าว : ประกันสังคม แจง ผู้ประกันตน ม. 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกินงวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 ไม่ต้องกังวล ขอรับเงินคืนได้
ข่าว : รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมผู้ประกันตนเนื่องในวันสงกรานต์
ข่าว : ประกันสังคม ดูแล ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารักษา รพ. ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมแจง แนวทางรักษา ผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด-19
ข่าว : ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน ลดเงินสมทบ เริ่มเดือน พ.ค.- ก.ค. นี้
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าว : “การจัดเก็บเงินสมทบ ในกรณีเจ็บป่วย” เพื่อดูแลรักษาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน ส่ง ที่ปรึกษาฯ “ธิวัลรัตน์” ขึ้นเชียงราย มอบเงินแก่ทายาทลูกจ้างที่เสียชีวิต เหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจง กรณีผู้ประกันตนป่วยโควิด ร้องโทรสายด่วน 1506 ขอความช่วยเหลือไม่ได้
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งการข้ามประเทศจากซาอุ ฯ มอบ รอง สปส. “นันทชัย” ลงพื้นที่ตรวจ ระบบการรักษา รพ.ตามสิทธิ - Hospitel ดูแลผู้ประกันตนติดโควิค ด้วยความห่วงใย
ข่าว : ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566
ข่าว : “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งด่วน เลขาธิการประกันสังคม รุดช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ เรือบรรทุกน้ำมันระเบิดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ดับ 1 เจ็บสาหัส 1 ที่ จ.สมุทรปราการ
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 งวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าว : ​กระทรวงแรงงาน แจง ลดเงินสมทบไม่กระทบต่อเสถียรภาพกองทุนประกันสังคม
ข่าว : ​ประกันสังคม เอาจริง โรงพยาบาลที่ไม่ดูแลผู้ประกันตนติดโควิคตามข้อตกลง
ข่าว : ประกันสังคม รุดช่วยเหลือผู้ประกันตนป่วยโควิด ร้อง รพ.ตามสิทธิฯ ให้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
ข่าว : กระทรวงแรงงาน แจง ลดเงินสมทบ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกันตน ไม่กระทบเสถียรภาพของกองทุน
ข่าว : ผู้ทุพพลภาพ ปลื้ม รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เยี่ยมถึงบ้าน
ข่าว : ข่าวดีผู้ประกันตน!! รมว.สุชาติ ขับเคลื่อน 3 ขอ ใกล้ความจริงแล้ว
 < 1 2 3 4 >  Last ›