ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
19-11-2564 ประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เฉพาะเจาะจง 19-11-2564 - 31-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
19-11-2564 - 31-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
30-11-2564
08-11-2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดปราจีนบุรี คัดเลือก 03-11-2564 - 31-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
08-11-2564 - 31-12-2564
( 08:30 - 16:30 )
01-12-2564