รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

13 กรกฏาคม 2564