ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ประกันสังคม เตือน! ผู้ประกันตน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ หลอกขอข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566)
วันที่ 19 เมษายน 2566 นางสาวพรพิไล มะลอย ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมออกหน่วย บำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)
ประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
 1 2 >