ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)
ประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
ยกเลิกการใช้สำเเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
การรับสมัครพนักงานประกันสังคม เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
 1 2 >