020 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

03 มกราคม 2567

- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)และTOR จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปี 2567 (ขอบเขตของงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ) อ่านต่อทั้งหมด...


- ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2567 อ่านต่อทั้งหมด...