รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

27 มีนาคม 2566

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี


- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ.. 

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ..