รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

07 เมษายน 2567

- แผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ่านต่อ


- รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ่านต่อ


- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ


- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ


- การจัดทำแผนปฎิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ