รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

25 มีนาคม 2566

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ

- การจัดทำแผนปฎิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ