19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

14 ธันวาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2567 อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2567 อ่านต่อ