ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดปราจีนบุรี

21 กุมภาพันธ์ 2565