ภาพประชาสัมพันธ์

ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2556
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดปราจีนบุรี
ประกันสังคม
ประกันสังคม
คู่มือประชาชน