ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่
07-02-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
06-01-2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม
24-12-2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 19 รายการ
05-10-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สาขากะทู้ ประจำเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564
04-10-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564.pdf
05-04-2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2564
04-03-2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพัน2564
11-02-2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2564