ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
29-08-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)
29-08-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2566)
23-08-2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
23-08-2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
23-08-2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
23-08-2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566
23-08-2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
23-08-2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
23-08-2566 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
01-12-2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565
08-11-2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
04-10-2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565
01-09-2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565
19-08-2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
04-07-2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565
02-06-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่
01-06-2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
05-05-2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565
25-04-2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565
03-03-2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
 1 2 >