ข่าว : เลขาธิการ สปส. สั่งการช่วยเหลือ ลูกจ้างหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ถูกเลิกจ้างด่วน

20 มิถุนายน 2565

เลขาธิการ สปส. สั่งการช่วยเหลือ

ลูกจ้างหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ถูกเลิกจ้างด่วน

 ตามที่ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ประกาศเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดของกองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป นั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ถูกเลิกจ้าง ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้เร่งสั่งการไปยังผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ตรวจสอบข้อเท็จจริง เร่งเคลีย์ปัญหาช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน แนะนำสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแล้ว

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน และได้สั่งการให้นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 เร่งประสานงาน ให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตนโดยเร่งด่วน พร้อมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบว่า บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดของกองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุนจากการแข่งขันสูงของวงการสื่อในปัจจุบัน โดยให้การเลิกจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้เป็นต้นไป

โดยในวันนี้ (20 มิ.ย.65) นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานจัดหางาน แนะนำสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากการ ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจให้กับลูกจ้าง ซึ่งจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 180 วัน รวมถึงการสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 และการขอรับบำนาญชราภาพ สำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อทำความเข้าใจแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน

 -------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.th