ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ www.รู้เรื่องเงิน.com
สปจ.ภูเก็ต ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40
สปจ.ภูเก็ต เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
สปจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2564
สปจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564
สปจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564
สปจ.ภูเก็ต เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564
สปจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2564
โครงการ ม33เรารักกัน
สปจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2564
สปจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2564
สปจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก
สปจ.ภูเก็ต ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตและสาขากะทู้ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมปี 2564
สปจ.ภูเก็ต เข้ารับฟังข้อร้องเรียนจากสมาคมทรัพยากรบุคคลหาดป่าตอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สปจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2564
สปจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะผ่านระบบผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
สปจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564
สปจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2564
สปจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (CO-PAYMENT) ครั้งที่ 1/2564
‹ First  < 3 4 5 6 7 >