ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
สปจ.ภูเก็ต เข้าพบประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต
สปจ.ภูเก็ต จัดประชุมย่อยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์
สปจ.ภูเก็ต จังหวัด จัดประชุมย่อยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสมทบ
สปจ.ภูเก็ต ภูเก็ต เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
สปจ.ภูเก็ต เข้าพบนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
สปจ.ภูเก็ต เข้าพบนายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 จังหวัดภูเก็ต
สปจ.ภูเก็ต เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
สปจ.ภูเก็ต เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
สปจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” @ภูเก็ต
สปจ.ภูเก็ต จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายประจำเดือนธันวาคม 2564
สปจ.ภูเก็ต เข้าพบกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบุคคลในเครือดีวาน่า 3 สาขา
สปจ.ภูเก็ต ต้อนรับบริษัท ฉลอง คอนกรีต 1999 จำกัด และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต)
สปจ.ภูเก็ต เข้าพบผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต
สปจ.ภูเก็ต เข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สปจ.ภูเก็ต เข้าพบนายกสมาคมโรงแรมป่าตองภูเก็ตและผู้ประกอบการโรงแรมป่าตอง
สปจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
สปจ.ภูเก็ต แนะนำการขึ้นทะเบียนระบบ E-SERVICE และชำระเงินผ่านระบบ E-PAYMENT ให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
สปจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม 2564
สปจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับชมคำกล่าวเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
สปจ.ภูเก็ตร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและทบทวนสิทธิ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMES ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564
 < 1 2 3 4 >  Last ›