ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564
สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด สาขา
ข่าว : เลขาประกันสังคมแจ้งการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 พร้อมให้บริการวันจันทร์ที่ 4 มกราคม นี้
ข่าว : เริ่มแล้ว 1 ม.ค. 64 เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็น 800 บาท
ข่าว : ผู้ประกันตนอุ้มท้อง ประกันสังคมเพิ่มค่าตรวจและฝากครรภ์ 1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท
ข่าว : สวัสดีปีใหม่ 1 มกรา 64 ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือน
ข่าว : เลขาประกันสังคมเร่งเครื่อง กฎกระทรวงออกแล้วพร้อมจ่ายว่างงานจากเหตุโควิด และลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 ม.39
ข่าว : รมว.แรงงาน สั่งประกันสังคม ดูแล ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย เตือน ดูแลสุขภาพตัวเอง การ์ดอย่าตกช่วงวิกฤตโควิด 19
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน
ข่าว : ประกันสังคมโชว์ผลสำเร็จ ทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ผู้ประกันตนแห่ใช้บริการเดือนพฤศจิกายน 2 แสนกว่าราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 200 กว่าล้าน
ข่าว : จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” เปิดงาน โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดนครปฐม
ข่าว : ประกันสังคมรับรางวัล ASSA Recognition Award สาขาการสื่อสารกลยุทธ์ที่โดดเด่น ประจำปี 2020
ข่าว : รมว.แรงงาน มอบนโยบาย สปส. เปิดแผนย้ำภารกิจ 7 ข้อ เน้นการขับเคลื่อนงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข่าว : วางศิลาฤกษ์อาคารสนง.ประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง ยกระดับสถานที่บริการที่ยอดเยี่ยมทุกมิติ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
กำหนดการประชุมวิชำกำรประกันสังคม ประจำปี 2563 Moving toward A New Normal
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน พบกลุ่มตัวแทนแรงงานนอกระบบ รับข้อเรียกร้อง “การฟื้นฟูแรงงานนอกระบบจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด- 19”
ข่าว : ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ.ในปี 64 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 นี้
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานประกันสังคม
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
‹ First  < 20 21 22 23 >