สถิติการให้บริการ

06 มิถุนายน 2567

สถิติการให้บริการ

   สถิติการให้บริการเดือนตุลาคม 2565

   สถิติการให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2565

   สถิติการให้บริการเดือนธันวาคม 2565

   สถิติการให้บริการเดือนมกราคม 2566

   สถิติการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2566

   สถิติการให้บริการเดือนมีนาคม 2566

   สถิติการให้บริการเดือนเมษายน 2566

   สถิติการให้บริการเดือนพฤษภาคม 2566

   สถิติการให้บริการเดือนมิถุนายน 2566

   สถิติการให้บริการเดือนกรกฎาคม 2566

   สถิติการให้บริการเดือนสิงหาคม 2566

   สถิติการให้บริการเดือนกันยายน 2566

   สถิติการให้บริการเดือนตุลาคม 2566

   สถิติการให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2566

   สถิติการให้บริการเดือนธันวาคม 2566

   สถิติการให้บริการเดือนมกราคม 2567

   สถิติการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2567

   รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   สถิติการให้บริการเดือนมีนาคม 2567

   สถิติการให้บริการเดือนเมษายน 2567

   สถิติการให้บริการเดือนพฤษภาคม 2567