ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศจังหวัดแพร่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2564 (หลังปรับปรุง)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2564
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าชมคลิปวิดีโอ ป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
ประกาศนโยบายจังหวัดแพร่
หลักเกณฑืการประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานประกันสังคม กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มทั่วไป
การรับสมัครพนักงานประกันสังคม กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มทั่วไป เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน