ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ณ ที่เลือกตั้งที่2 (ผู้ประกันตน)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ณ ที่เลือกตั้งที่1 (ผู้ประกันตน)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ณ ที่เลือกตั้งที่ 3 (ผู้ประกันตน)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ณ ที่เลือกตั้งที่ 4 (ผู้ประกันตน)
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และทดสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2564 (หลังปรับปรุง)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2564
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าชมคลิปวิดีโอ ป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ