ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-07-2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
29-06-2564 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอบรมสัมมนา
29-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร
22-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้ายช่องบริการระบบบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ภายใน พร้อมกำหนดหมายเลขภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและุอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ 6995 พย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำกันสาดและปิดช่องลมห้องเก็บของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกโรเนียวและกระดาษไข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ 6994 พย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน นข 2956 พย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคม สาขาเชียงคำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดกลอนประตูห้องเก็บพัสดุ(บน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
‹ First  < 2 3 4 5 >