ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
07-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แอลกอฮอล์ชนิดน้ำและชนิดเจล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สีสำหรับทาพื้นผนังปูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน นข 2956 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายอาคารอเนกประสงค์ ฉากหลังห้องประชุมและสติ๊กเกอร์โลโก้ติดประตู หน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้ายอาคารอเนกประสงค์ ฉากหลังห้องประชุมและสติ๊กเกอร์โลโก้ติดประตู หน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ (จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันัสงคม อำเภอเชียงคำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตีเส้นแบ่งช่องจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนกงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตีเส้นแบ่งช่องจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนกงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้เก็บเอกสารติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-08-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำผนังและต่อเติมหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-07-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งและยางใบปัดน้ำฝน ทะเบียน นข 2956 พย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 5 >