ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา และบริเวณสำนักงานประกันสังคมอำเภอเชียงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า อาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ โดยวิธีเฉพาะเจะจง
15-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-11-2564 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข2956 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(HUB USB)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(งบวัสดุแบบพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ (จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสงคม อำเภอเชียงคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 >  Last ›