ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
18-05-2565 ประกาศผุ้นะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือเครือข่ายประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-04-2565 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-04-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข 2956 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-04-2565 ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต(LAN)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจรพร้องเทปกั้นแบบยืดหดได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง(ATK)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
23-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุให้กับผู้รับการอบรม (โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานอิสระเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ ทะเบียน กฉ 6994 พะเยา,กฉ6995 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3
18-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี 2565)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ 6994 พย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อทำข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง(ATK)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชั้นเหล็กวางเอกสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้ไม้เก็บเอกสาร,ชั้นไม้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›