ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
30-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-11-2564 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข2956 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ(จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม อำเภอเชียงคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(HUB USB)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(งบวัสดุแบบพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-11-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่างๆ (จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสงคม อำเภอเชียงคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›