ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
21-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กค ๕๒๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-10-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ Fiji Xerox
06-09-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3843 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์รีดโฟมบอร์ด
30-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์สำเนา สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาติจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกล่องกระดาษเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาย Cable HDMI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง และเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-08-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟิล์มกรองแสงอาคาร พร้อมติดตั้งบนช่องกระจกหน้าต่าง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ตัวอักษรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตราสัญลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ติดแผ่นพลาสวูด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดป้ายสติ๊กเกอร์รีดโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-07-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๙๙๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-06-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 >