ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
30-01-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ฯ (เก้าอี้สำนักงาน,โต๊ะ,เก้าอี้นั่งพักคอยฯ,ชุดพาร์ทิชั่นฯ) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของเยี่ยมผู้ทุพพลภาพผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Card) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง